Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Pejabat Undang-undang (Kampus Kuala Lumpur)

Cik Nurul Hafizah Rasabar


Puan Nurhusna Zainal Abidin


Puan Ummu Farah Fais


Cik Nur Amirah Hj Sabandi


Pn. Siti Suhaila Nuwawi


Pn. Nur Aliaa Diyana Md. Radzi


Puan Nurul Noraina Norzeri


Puan Nurul Izzati @ Yati Abdullah