Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Pejabat Pro Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)

Prof Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid


Puan Asfazila Othman


Encik Mohd Faris Ngadinin@Adinin


Puan Fatin Hazwany Abd Rahman

  • 03-9145 9355
  • fatinhazwany@ukm.edu.my

Encik Raduan Abdul Rahman

  • 03-9145 9355
  • raduan11@ukm.edu.my

Encik Khairul Nizam@Mohd. Asri Kamaruddin

  • 03-9145 9355
  • aliasrinizam@ukm.edu.my

Mohd Zahib Abd Wahab

  • 03-9145 9355