Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Prof. Dato' Dr. Hanafiah Harunarashid
PRO NAIB CANSELOR UKM (KAMPUS KUALA LUMPUR)

 

Encik Khairulisham Mat
Ketua Bahagian Keselamatan

 

Puan Kamariah Md Nasir
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat

Encik Mohd Fahmeey Hashim
Ketua Bahagian Prasarana

Encik Roslan Abdul Manan
Ketua Bahagian Kenderaan

 

Nurul Hafizah Rasabar
Ketua Pejabat Undang Undang

Encik Adli Muhammad
Ketua Sekretariat Filantropi & Kedermawanan KKL

 

 

Encik Mohd Faris Ngadinin @ Adinin
Pengurus (Pentadbiran)