Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Sebarang maklum balas berkaitan UKM Kampus Kuala Lumpur boleh dihantar dengan mengisi borang di bawah.

Nama:*
E-mel:*
Telefon:
-
Topik:
Subjek:*
Maklum balas:*

* Ruang wajib untuk diisi

Untuk tujuan keselamatan, sila taip seperti rajah di bawah:

Pejabat Pro-Naib Canselor Kampus Kuala Lumpur
Tingkat 3, Blok Tambahan Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Jaafar
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak
56000 Cheras Kuala Lumpur

Pejabat Am: 03-9145 9261
Faksmili: 03-9171 7185