Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Pejabat Undang-Undang, Kampus Kuala Lumpur pada awalnya berada di bawah pentadbiran Jabatan Pentadbiran Am dan telah dipindahkan ke Jabatan Sumber Manusia pada 1 April 2004 dengan nama Unit Tatatertib dan Perundangan. Mulai 1 Januari 2008, Pejabat ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Dekan dan Pengarah, Pusat Perubatan UKM di mana namanya ditukar kepada Unit Perundangan. Setelah penstrukturan baru,  Pejabat Undang-Undang, Kampus Kuala Lumpur ditempatkan di bawah Pejabat Pro Naib Canselor, Kampus Kuala Lumpur.