Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Pejabat Pro NC KKL mula ditubuhkan setelah Pro NC KKL dilantik untuk mengetuai tadbir urus Kampus KKL pada bulan November 2017. Pejabat ini berperanan membantu menyelaraskan urusan pentadbiran Pro NC KKL. Pejabat Pro NC KKL berada di Tingkat 9, Bangunan Pentadbiran UMBI yang terdiri daripada 6 orang kakitangan.