PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pejabat Pro NC KKL mula ditubuhkan setelah Pro NC KKL dilantik untuk mengetuai tadbir urus Kampus KKL pada bulan November 2017. Pejabat ini berperanan membantu menyelaraskan urusan pentadbiran Pro NC KKL. Pejabat Pro NC KKL berada di Tingkat 9, Bangunan Pentadbiran UMBI yang terdiri daripada 6 orang kakitangan.