PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGENALAN

Bahagian Prasarana Kampus Kuala Lumpur bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kejuruteraan yang professional, cekap, selamat dan kos efektif. mengurus penyelenggaraan bangunan dan fasiliti serta peralatan perubatan bagi mencapai kualiti yang terbaik serta berperanan mengurus kerja – kerja ubahsuai dan naik taraf serta memberikan khidmat nasihat teknikal di peringkat Kampus Kuala Lumpur. Bahagian Prasarana KKL diterajui oleh Encik Mohd Fahmeey Hashim. Prasarana KKL terbahagi kepada tiga (3) bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Operasi dan Bahagian Pembangunan.

Bahagian Pentadbiran

Bahagian ini menguruskan hal ehwal pentadbiran di Prasarana.

Maklumat Lanjut

Bahagian Operasi

Bahagian yang menguruskan penyelenggaraan, peralatan perubatan, perkhidmatan pembersihan, pengurusan kerja ubahsuai & naiktaraf dan khidmat nasihat teknikal.

Maklumat Lanjut

Bahagian Pembangunan

Bahagian yang menguruskan projek–projek pembangunan di UKM Kampus Kuala Lumpur.

Maklumat Lanjut

HUBUNGI KAMI

Prasarana Kampus Kuala Lumpur
Tingkat 2, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Jaafar,
Kampus Kuala Lumpur, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur

Telefon : +603 – 9145 5251 / 5255
Faksimili : +603 – 9145 6650
Emel : tppprasaranakkl@ukm.edu.my