Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

PENGENALAN

Bahagian Teknologi Maklumat Kampus Kuala Lumpur (BTM KKL) telah ditubuhkan pada tahun 1997 seiring dengan penubuhan HUKM. BTM KKL telah menyediakan perkhidmatan ICT dan membangunkan pelbagai aplikasi selaras dengan keperluan hospital dan jabatan pengguna. BTM KKL sentiasa komited bagi memastikan aspek keperluan teknologi maklumat sentiasa di dalam ketersediaan mengikut keperluan terkini dan arus perubahan teknologi semasa.

Aplikasi

Membangunkan sistem aplikasi dan sokongan klinikal, menyediakan ciri-ciri korporat dan teknologi termaju, menyelanggara aplikasi, memastikan aduan berkaitan sistem diselesaikan.

Maklumat Lanjut

Perkhidmatan dan Infostruktur

Membangun perkhidmatan pusat data dan menyelenggara infrastruktur rangkaian Kampus KL, mengadaptasi persekitaran komputer cloud, Big Data, platform komunikasi video komprehensif keperluan integrasi data, dan perkhidmatan Teleperubatan.

Maklumat Lanjut

Perkhidmatan

Merancang dan menguruskan perolehan, inventori, dan kerja sokongan peralata perkakasan dan perisian ICT, mengurus meja bantuan (helpdesk) dan pelupusan peralatan ICT Kampus KL.

Maklumat Lanjut

CARTA ORGANISASI

HUBUNGI KAMI

Bahagian Teknologi Maklumat, Kampus Kuala Lumpur
Emel : tptmkkl@ukm.edu.my
No telefon : 03-9145 5303/5305/9276