Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Borang Pusat Islam

Borang SPKP

– Klik Url & Scroll ke bawah sehingga ” PTJ SPKP : 28 – Pusat Islam ” Kemudian klik Button (+) dan pilih borang. Borang yang disediakan :

a) Borang Kursus Pra Perkhawinan

b) Borang Ibadah Korban

c) Borang Sumbangan Ihya Ramadhan