Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Hak Cipta

HAK CIPTA
Hak cipta © Universiti Kebangsaan Malaysia 2010

Semua aspek berkenaan laman web Universiti Kebangsaan Malaysia – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Universiti Kebangsaan Malaysia dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Universiti Kebangsaan Malaysia, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Universiti Kebangsaan Malaysia, sila hubungi pkk@ukm.my