Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Islam IPTA

Pusat Islam UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
Pusat Islam UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
Pusat Islam UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
Pusat Islam UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
Pusat Islam UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
Pusat Islam UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
Pusat Islam UNVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
UPSI-Malaysia (@UPSI_Malaysia) | TwitterPusat Islam UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
Kompleks Islam UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
Bahagian Hal Ehwal Islam UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
Pusat Islam Sultan Mahmud UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
Pusat Islam UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
Pusat Islam UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
Pusat Islam & Pembangunan Insan UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
Pusat Islam & Pembangunan Insan UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
Pusat Islam UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
Pusat Islam UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
Pusat Islam UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)