Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Visi dan Misi

 

Visi 

Menjadi pusat keunggulan Islam ke arah melahirkan warga kampus yang komited dan cemerlang serta memiliki nilai-nilai hidup yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah.

Misi

Pusat Islam berperanan menjana dan menatar ilmu melalui program akademik dan bukan akademik yang berkualiti dalam usaha membina sahsiah dan jati diri masyarakat kampus.