Sumbangan/ Sedekah ke Masjid UKM Melalui Potongan Gaji

  Sila isikan borang dengan menggunakan HURUF BESAR.

  Nama *
  No. KP Baru *
  No. KP Lama
  Alamat Surat Menyurat *
   
   
  Poskod *
  Bandar *
  Negeri *
  No Telefon   Sambungan:
  No HP *
  Email *
  Jawatan *
  No Staff

   

  Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran sedekah seperti butiran berikut :

  Potongan Sedekah bulan sebanyak:

  mulai bulan