Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Skim Potongan Gaji (SPG) Pusat Islam Bangi

  Sila isikan borang dengan menggunakan HURUF BESAR.

  Nama *
  UKM Per *
  No. KP Baru *
  Jawatan *
  Jabatan *
  No Telefon Pejabat   Sambungan:
  No HP *
  Email *

   

  Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran sedekah seperti butiran berikut :

  Potongan Sedekah bulanan sebanyak: RM

  Mulai Bulan:

  Tahun: