Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Objektif

Objektif Penubuhan

  1. Menjadi pengerak aktiviti keagamaan, kebajikan serta penyebaran dakwah Islamiah.

  2. Memberi bimbingan dan pendidikan kepada warga Universiti serta masyarakat sekitar ke arah pembentukan keperibadian Islam yang sempurna.

  3. Menjana sahsiah melalui penerapan nilai-nilai murni berteraskan ajaran yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

  4. Memperkasakan penyebaran ilmu dan kefahaman Islam melalui program akademik yang berkualiti.

  5. Bertindak sebagai pusat sehenti bagi segala aktiviti keagamaan, kebajikan, kemasyarakatan, kesukarelawan dan lain-lain yang berkaitan.