Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Dasar Keselamatan

DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

 

  Sila isikan borang dengan menggunakan HURUF BESAR.

  Nama *

  UKM Per *

  No. KP Baru *

  Jawatan *

  Jabatan *

  No Telefon Pejabat

    Sambungan:

  No HP *

  Email *

   

  Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran sedekah seperti butiran berikut :

  Potongan Sedekah bulanan sebanyak RM

  Mulai Bulan:

  Tahun:

  **Untuk kemaskini potongan, sila isi amaun potongan baharu kepada berapa.

  Contoh potongan semasa RM50.00. Penambahan potongan RM20.00. Sila isi RM70.00

  Contoh potongan semasa RM70.00. Pengurangan potongan RM20.00. Sila isi RM50.00

  **Untuk berhenti potongan, sila isi RM0.00.

   

   

  Error: Contact form not found.