Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Sekalung tahniah diucapkan kepada Dr. Nurhidayah Bahar atas pelantikan sebagai Timbalan Pengarah III Pusat Islam UKM berkuatkuasa 1 Ogos 2023. Tulus ikhlas daripada pengarah serta seluruh warga kerja Pusat Islam UKM

  |