Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

TEMUDUGA BIASISWA BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (BPMB) 28 Julai 2023 – Assalamualaikum wbt, urusetia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel biasiswa Bank Pembangunan Malaysia Berhad terutamanya: Prof. Ts. Dr. Norinsan Kamil Bin Othman Ahli Jawatankuasa Tabung Amanah Zakat UKM (Panel 1) Tuan Haji Mohd Yazid Bin Sabtu Ahli Jawatankuasa Agihan Zakat UKM (Panel 2) Wakil, Puan Suraya Binti Abdul Hamid Dr. Wan Haslan Bin Khairuddin Ahli Jawatankuasa Tabung Amanah Zakat UKM (Panel 3) Dr. Abu Dardaa Bin Mohamad Ahli Jawatankuasa Agihan Zakat UKM (Panel 4) Encik Muhammad Tajuddin Bin Abdul Rahim Setiausaha Tabung Amanah Zakat UKM (Panel 5) Encik Ahmad Hairi Rabbani Bin Ahmad Puhad Setiausaha Dua Agihan Zakat UKM (Panel 6) serta 2 orang wakil daripada BPMB yang terlibat daripada mula sehingga sesi akhir temuduga calon biasiswa BPMB. Selain itu, sesi pertama telah dihadiri seramai 25 calon dan hanya 13 calon yang dipilih untuk saringan sesi ke dua. Walau bagaimanapun hanya 10 calon yang akan dipilih sebagai penerima biasiswa tersebut. Semoga semua sentiasa dirahmati dan diberkati. Terima kasih

 29/07/2023 |