Research Center for History, Politics and International Affairs

 

Mohamad Rodzi Bin Abd. Razak

 

Mohamad Rodzi Bin Abd. Razak: Pensyarah Program Sejarah; Ketua Jaminan Kualiti

Contact

Pejabat: 03-89215381
Emel:  rodzi@ukm.edu.my
Pusat Pengajian sejarah, Politik dan Strategi
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

Penerbitan

Bab Dalam Buku

 1. Maizatul Haizan Mahbob dan Mohamad Zain Musa (Editor), 2005, Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1966: Isu dan Kontroversi, Tinjauan Baru Politik Malaysia, Pengarang, Siri Politik Malaysia, 162-185, Penerbit UKM, Bangi.

Jurnal
Kebangsaan:

 1. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2001, Gestapu dan Penyelesaian Konfrontasi Malaysia-Indonesia, JEBAT, Jilid 28 2001 Hlm. 75-105.

Antarabangsa:

 1. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2003, Gagasan Malaysia dan Penglibatan British : Satu Tinjauan, JEBAT, Bil 29/2002.
 2. Shaiful Bahri Md Radzi, Hanapi Dollah, Solehah Ishak, Mohamad Rodzi Abd Razak dan Mohamad Fadzeli Jaafar, 2004, Pengaruh Melayu Dalam Pantun Mah Meri, Jurnal Melayu, Bil 1, Hlm.155-178.
 3. Hanapi Dollah, Shaiful Bahri Md. Radzi, Solehah Ishak, Mohamad Rodzi Abd Razak & Mohammad Fadzeli Jaafar, 2004, Kampung Peta: Orang Hulu Lembah Endau-Rompin, Jurnal Pengajian Melayu, Hlm. 195-217.

Prosiding/Pascasidang

 1. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2002, Hubungan Malaysia-Indonesia : Pengjaran Dari Peristiwa Konfrontasi 1963-1966, Prosiding SKIM 8 Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia Kelapan, UKM Bangi, Hlm.931-943.
 2. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2003, Kontroversi Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Prosiding Sains Sosial dan Kemanusiaan Dalam Abad Ke-21 : Isu dan Cabaran/FSSK, UKM Bangi.
 3. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2004, Penghayatan Sejarah : Kaedah Konsepsi di Kalangan Masyarakat Orang Kuala, Prosiding Seminar Sehari Tradisi Lisan Masyarakat Orang Asli, PPBKKM, FSSK, UKM, Jilid 1 Halaman 28-35.
 4. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2004, Manis Bicara Salam Berjabat : Pengalaman Penyelesaian Konfrontasi Malaysia – Indonesia 1963-1966, Proceedings International Conference On Social Sciences and Humanities, UKM Bangi, Jilid 2. Halaman 278-290.
 5. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2004, Sabah Dalam Pentas Konfrontasi Malaysia-Indonesia : Cabaran Awal Ke arah Pembinaan Nasion, Sabah Dalam Konteks Pembinaan Nasion Malaysia, Kota Kinabalu Sabah, Hlm. 1-16.

Kertas Seminar

 1. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2001, Kontroversi Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1966, Persidangan FSKK Ke IV, 27-28 Ogos 2001, UKM, Bangi, Selangor.
 2. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2002, Sarawak Dalam Kancah Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966, Borneo Research Council : Seventh Biennial International Conference, 15-18 Julai 2002, UMS, Kota Kinabalu, Sabah.
 3. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2003, Dari Gagasan ke GESTAPU : Menelusuri Ancaman Indonesia Terhadap Malaysia, Seminar Kebangsaan Empat Puluh Tahun Penubuhan Malaysia, 16 September 2003, PPSPS, FSSK, UKM.
 4. Mohamad Rodzi Abd Razak, 2003, Sabah Dalam Pentas Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 : Cabaran Awal Ke Arah Pembinaan Nasion Malaysia, Seminar Kebangsaan Pembinaan Nasion Malaysia, 28-30 Ogos 2003, PPIB, UMS, Kota Kinabalu.
Translate »