Research Center for History, Politics and International Affairs

 

Mohd. Bin Samsudin

Prof. Madya Dr. Mohd Bin Samsudin

Contact

Pejabat: 03-89213638/3136
Emel : moss@ukm.edu.my

Pusat Kajian Sejarah, Politik & Hal Ehwal Antarabangsa

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Bidang Kepakaran

Sejarah Malaysia
Kajian Dasar Luar
Warisan dan Pemuliharaan

Kelayakan Akademik
B.A (Hons) (Sejarah) UKM

M.A. (Sejarah) UKM

Ph.D. (Sejarah) Malaya

 

Penerbitan dan Penyelidikan Terkini : UKM SARJANA

Papar CV Terkini

Penerbitan

 

Jurnal WoS

Morni Hanim Salleh, Mohd Samsudin, Suffian Mansor.  (2019).  Penglibatan Organisasi Badan Bukan Kerajaan Dalam Pendidikan Di Tanah Melayu, 1920-1950an.  – Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies.  118-149.
Habid’s Buhigiba Mohamad Bustamam, Suffian Mansor, Mohd. Bin Samsudin.  (2019).  The Struggles Of People’s Party Of Brunei In Malaysia, 1973-1979.  – Jati-journal Of Southeast Asian Studies.  49-69.
Ahmad Farhan Abdullah Zakaria, Mohd. Samsudin.  (2019).  Pembentukan Istilah Dan Stratifikasi Aristokrat Melayu Selangor Era Sultan Salehuddin, Sultan Selangor Pertama, 1766-1782.  – Akademika.  67-81.
Habid’s Buhigiba Bin Mohamad Bustamam, Suffian Mansor, Mohd Bin Samsudin.  (2019).  Reaksi Masyarakat Limbang Terhadap Rancangan Pembentukan Malaysia Melalui Siasatan Suruhanjaya Cobbold 1962.  – Akademika.  161-173.
Mohd Shazwan Mokhtar, Muhammad Aslah Akmal Azmi, Mohd Samsudin.  (2017).  Perkembangan Sistem Perdagangan Merkantilisme Negeri-negeri Melayu Bersekutu (1909-1913).  – Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies,.  1-26.
Mohd Shazwan Mokhtar, Mohd Samsudin.  (2017).  Trade War Sekatan Perdagangan Jerman Di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, 1914-1918.  – Akademika.  75-89.
Nor Rafidah Saidon, Sity Daud & Mohd Samsudin.  (2017).  Faktor Kepimpinan Dan Gender Dalam Penglibatan Politik Wanita Di Malaysia (1980-2013).  – Akademika.  63-75.

Jurnal Scopus

Mohd Shazwan Mokhtar, Mohd Samsudin, Suffian Mansor.  (2021).  Strategi Imperialisme British Dalam Dasar Desentralisasi Negeri-negeri Melayu Bersekutu 1927 – 1934.  – Kemanusiaan The Asian Journal Of Humanities.  99-126.
Muhammad Aslah Akmal Azmi, Mohd Samsudin.  (2018).  Propaganda British Di Tanah Melayu Pada Zaman Perang Dunia Pertama (1914-1916).  – Jurnal Komunikasi.  .
Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Nur Sarahah Mohd Supian, Nuratikah Abu Bakar, Mohd Samsuddin, Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Muhammad Rizal Razman.  (2018).  Prehistoric Tok Sik Cave And Baling Cave, Baling, Kedah, Malaysia: Archaeological And Environmental Perspectives.  – Journal Of Food, Agriculture & Environment.  85-90.
Mohd Bin Samsudin.  (2017).  Isu-isu Utama Ke Arah Pembentukan Malaysia Dalam Kalangan Pemimpin Sarawak.  – Malaysia Dari Segi Sejarah (malaysia In History).  200-212.
Ahamad Jama Amin Yang, Mohd Samsudin.  (2017).  Polemik Aliran Sosialis Marxisme Dalam Gerakan Nasionalisme Dan Pembangunan Politik Radikal Melayu 1925 1948.  – Kemanusiaan The Asian Journal Of Humanities.  31-58.
Muhammad Aslah Akmal Bin Azmi & Mohd Bin Samsudin.  (2016).  Singapura Dan Pengaruh Luar Menjelang Perang Dunia Pertama.  – Geografia Online: Malaysian Journal Of Society And Space.  40-48.
Zaimah Ramli, Suhana Saad, Azima Abdul Manaf, Mohd Yusof Hussain, Mohd Samsudin, Mustafa Omar, Ishak Yussof.  (2015).  Kesejahteraan Subjektif: Kajian Kes Nelayan Di Sedili, Kota Tinggi, Johor..  – Geografia: Malaysia Journal Of Society And Space.  87-94.
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Mohamad Zain Musa, Mohd Samsudin, Mohamad Rodzi Abdul Razak.  (2014).  Arab-persian Merchants In Malay Peninsula Based On Foreign Sources And Archaeological Data.  – The Social Sciences.  418-426.
Norlida Hanim Mohd Salleh, Redzuan Othman, Siti Hajar Mohd Idris, Sharina Abdul Halim Md Shafiin Shukor, Ishak Yussof, Mohd Samsudin, Mustaffa Omar.  (2014).  Development Of Tourism Industry And Its Impact On Langkawi Island Community.  – Jurnal Ekonomi Malaysia (malaysian Journal Of Economics).  71-82.
Azlizan Mat Enh, Zubaidah Vp Hamzah, Mohd Samsudin & Rupawan Ahmad.  (2012).  America-soviet Conflicts In The Cold War Era.  – The Social Sciences.  7(4):588-595.

 

Buku

 1. Mohd bin Samsudin, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Kamaruzaman Yussof, 1998, Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-bangsa, Jilid I, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
 2. Mohd bin Samsudin, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Kamaruzaman Yussof, 1998, Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-bangsa, Jilid II, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
 3. Mohd bin Samsudin, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Kamaruzaman Yussof, 1998, Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-bangsa, Jilid III, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
 4. Ong Hak Ching, Mohd bin Samsudin, 1999, Sejarah Malaysia Sejak 1941, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 5. Lam Seng Fat, Mohd bin Samsudin, 2007, Malaysia@50, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKKWA), Kuala Lumpur.

 

Monograf

Mohd bin Samsudin, 1996, Kajian Dasar Luar: Penglibatan Pertahanan dan Keselamatan Negara-Negara Komanwel di Malaysia (1957-1977), Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (UKM), Bangi, 1996.
Jurnal

 1. Mohd bin Samsudin, “Malaysia, 1957-1977: Penglibatannya dalam bidang politik negara-negara Komanwel”, Malaysia dari Segi Sejarah, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, Bil. 21, 1993
 2. Mohd Bin Samsudin, “Hubungan Pertahanan Britain-Amerika Syarikat di rantau Asia Pasifik Sewaktu Perang Dunia Kedua (1939-1945), Jebat, Jabatan Sejarah, UKM, Bil 21, 1993.
 3. Mohd Bin Samsudin, “Perhubungan Awal Malaysia-Jepun”, Malaysia Dari Segi Sejarah, Persatuan Sejarah Malaysia, Bil. 23, 1995

Bab dalam buku

Mohd Bin Samsudin, “Tunku Abdul Rahman Putra: Negarawan Ulung Kedah”, dalam Kedah 100 tahun, 1900-2000, Mohd Foad Sa’dan dll, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 2002
Prosiding

 1. Mohd Bin Samsudin, “Isu, Hak dan Pengawalan Selat Melaka: Satu kajian awal terhadap usaha Malaysia di peringkat antarabangsa”, Prosiding Seminar 25 tahun FSKK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1996.
 2. Mohd Bin Samsudin, “Perlukah Isu-isu dasar Luar di dalam Kempen Pilihanraya Umum 1995 di Malaysia”, Seminar Pengurusan Budaya Politik, 25-6 Ogos 1995, Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia.
 3. Mohd Bin Samsudin, “Perubahan Paradigma dalam dasar luar Malaysia”, Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-Bangsa, Jilid II, Prosiding Kongres Sejarah Malaysia ke-2, 1997.
 4. Mohd Bin Samsudin, “BIMP-EAGA: The Malaysia’s perspective”, Regional Conference on BIMP-EAGA 2000, 18-20 October 2000, Universiti Malaysia Sarawak, Kuching.

 

Penerbitan lain-lain

 1. Mohd Bin Samsudin, “Tanpa RAAF di Butterworth: Malaysia tetap Mampu Pertahan Ruang Udaranya”, Utusan Malaysia, 26 Mei 1988.
 2. Mohd Bin Samsudin, “Perlukah Malaysia Menutup Pulau Bidong?”, Utusan Malaysia, 7 Jun 1988.
 3. Mohd Bin Samsudin, “Filipina Muflis Jika Pengkalan Tentera Amerika Diundurkan”, Utusan Malaysia, 4 Oktober 1988.
 4. Mohd Bin Samsudin, “Penyelesaian Isu Kampuchea”, Diskusi panel mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universiti Padjadjaran, 29 Januari 1989.
 5. Mohd bin Samsudin, “Penilaian Terhadap isu-isu bahasa di Asia Tenggara: Fokus terhadap peranan Bahasa Melayu dalam perkembangan perindustrian”, Prosiding Seminar Antarabangsa Pertama Jabatan Linguistik UKM-DBP November 1994
 6. Mohd bin Samsudin, “Bahasa Melayu dan Cabaran Global: Menilai peranan bahasa Melayu: Dahulu, kini dan akan datang di Pentas Antarabangsa”, Prosiding Kongres Bahasa Melayu Sedunia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
 7. Mohd bin Samsudin, “Tingkalaku Remaja dan kesan terhadap hubungan luar Negara: Penilaian terhadap isu vandalisme Mechael Fay di Singapura dan Kesan terhadap hubungan Singapura-Amerika Syarikat”, Simposium Penyelidikan Komunikasi ke-4, Jabatan Komunikasi, UKM, 1996.
 8. Mohd bin Samsudin, “Dasar Luar dan isu-isu pilihanraya: pengaruhnya di dalam kempen pilihanraya umum di Malaysia”, Seminar Politik dan Pilihanraya di Malaysia, Jabatan Sains Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1995.
 9. Mohd bin Samsudin, “Pengaruh Tun Abdul Razak di dalam perjalanan dasar luar Malaysia: Satu Kajian Terhadap Peranan Aktor Pelaku”, Sejarah, Bahasa dan Sastera dalam Pembinaan Negara-Bangsa, Prosiding Seminar FSKK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1997.
 10. Mohd bin Samsudin, “Mahathirsim Economic Internationalism: Its Challenges and Implication to Malaysia’s Relation with the Outside World”, International Academic Journal, Humanomic, 1997/8.
 11. Mohd bin Samsudin, “Malaysia dan Cabaran Antarabangsa: Meninjau kembali Dasar Luar Malaysia”, Seminar Politik ke –8, Jabatan Sains Politik, 1998.
 12. Mohd bin Samsudin, “Ke mana Arah Haluan Dasar Luar Malaysia ?: Meninjau kembali Keberkesanan Dasar Luar Malaysia di Persada Antarabangsa”, Seminar Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, 3 September 1998, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 13. Mohd bin Samsudin, “Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Kawasan Pertumbuhan Segitiga Singapura-Johor-Riau (SIJORI): Satu Pengalaman Usaha Kerjasama Malaysia”, Sejarah Bangsa Serumpun Nusantara: Kepelbagaian Isu dan Pengalaman Bersama, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1998.
 14. Mohd bin Samsudin, “Peranan dan Sumbangan Inteligensia Melayu Johor ke arah Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu”, Seminar Sejarah dan Budaya Johor Tahun 2000, 3-6 Mei 2000, Yayasan Warisan Johor, Garden Eden Hotel, Johor Bahru.
 15. Mohd bin Samsudin, “Malaysia-US Relations in the 1990’s: Changing Attitutes and Perspectives”, The 16th Conference of the International Association of Historians of Asia (IAHA), 27-31 July 2000, Kota Kinabalu, Sabah.
 16. Mohd bin Samsudin, “ Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu: Reaksi positif Pegawai-pegawai British terhadap pentadbiran sendiri dan kemerdekaan”, Persidangan Antarabangsa Mengenai Dato’ Onn, 1-4 Dis 2006, Yayasan Warisan Johor, Johor Baharu.
 17. Mohd Bin Samsudin, “Pentadbiran British di Negeri Pahang 1945-1951: Dari tentangan Malayan Union kepada pembentukan Persekutuan Tanah melayu”, Seminar Sejarah Sosial Pahang 2006, 16-17 Sept 2006, Persatuan Sejarah Pahang, Kuantan
 18. Mohd bin Samsudin, “Peranan Tunku Abdul Rahman Putra dalam penyertaan Sarawak ke dalam persekutuan Malaysia”, Seminar Sejarah dan Budaya Sarawak, 1-9 September 2006, Kuching.

Penyelidikan

 1. Penglibatan Britain Dalam Isu Pemisahan Singapura daripada Malaysia M/5/200, 2001, FSKK, RM11,500. Hasil: Artikel, Bahan pengajaran.
 2. Pentadbiran British di Negeri Pahang 1946-1951 SK/13/GDK, 2007, FSSK, Hasil: Artikel, Seminar.
 3. Sustainable Development of Ecotourism in Langkawi FRGS0006-2002, 2006, FRGS RM160,000. Hasil: Seminar. Bersama Prof Datuk Ibrahim Komo, Prof Abdul Latif Mohamad, Prof. Shafeei Leman dll
 4. Kajian Warisan Sejarah Masyarakat Langkawi, GUP 2008, GUP/UKM RM80,000. Bersama Prof. Madya Kamaruzaman, Prof Madya Sulong Mohammad.
 5. Projek Sejarah Lisan: Pergerakan Komunis di Sempadan Kedah-Thailand, Arkib Negara Malaysia, ANM252/Jld 12 (82), 2007, Arkib Negara Malaysia RM 10,000. Bersama Prof Madya Dr. Hanapi Dollah.
 6. The Complete Life History of Mat Kilau, 2007, GUP RM80,000. Bersama Dato’ Dr. Adi Taha, Prof. Dr Yang Farina dan Prof. Dato’ Hood Salleh.

 

Translate »