Research Center for History, Politics and International Affairs

 

Suffian Mansor

Dr. Suffian Mansor : Pensyarah di Program Sejarah

ContactDr Suffian

Pejabat: 03-89215710
Emel : smansor@ukm.edu.my

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi
Selangor

Bidang Kepakaran
Sejarah China Moden dan Sejarah Malaysia (Sarawak)

Kelayakan Akademik
B.A (Hons) (Sejarah) UM
M.A. (Sejarah) Leeds
Ph. D., (Sejarah) Bristol

Kursus Pengajaran
Asia Moden (China)
Tamadun Asia (China)
Perdagangan Awal

Penerbitan

Buku

 1. Suffian Mansor, Sivachanralingam Sundra Raja, Arbai’yah Mohd. Nor, Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Sejarah dan Kesarjanaan, Kuala Lumpur: Penerbit Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2014.
 2. Arbai’yah Mohd. Noor, Mohammad Redzuan Othman, Suffian Mansor Dan Salina Zainol, Persada Jauhari, Kumpulan Esei, Sempena Persaraan Prof. Emeritus Dato’ Wira Mohd. Yusoff Hashim, Kuala Lmpur: Jabatan Sejarah Universiti Malaya, 2012.
 3. Suffian Mansor, Azharuddin Mohamed Dali dan Mardiana Nordin, Tema Baru Penulisan Sejarah, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2012.
 4. Joseph M. Fernando, Zulkanain Abdul Rahman dan Suffian Mansor, Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-12: Isu dan Pola Pengundian, Penerbitan Universiti Malaya, 2011.
 5. Suffian Mansor, Sejarah China Moden, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2009.
 6. Suffian Bin Mansor,Tamadun China, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003.
 7. Abdullah Zakaria Ghazali, Azharuddin Mohd. Dali, Azhar Mat Aros dan Suffian Mansor, Sejarah Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan, Fajar Bakti, Shah Alam 2000.

Monograf

 1. Suffian Mansor, Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman, Amer Saifude Ghazali and Zulkarnain Abdul Rahman, Pilihan Raya Kecil Sibu Sarawak 2010. Kuala Lumpur: UMCEDEL, 2013.

Artikel

 1. Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Suffian Mansor, Zulkarnain Abdul Rahman dan Mohammad Redzuan Othman, “Memahami Keputusan PRN Sarawak 2011 dari Perspektif Ruangan,” Sarjana, Jilid 28, Bil.2, Vol.28, Disember 2013, hlm.51-64.
 2. Suffian Mansor, “Islam Dalam Politik Sarawak 1959-1980: Satu Tinjauan Umum”, Malaysia dari segi Sejarah, Bil.40, 2012, hlm.44-53.
 3. Suffian Mansor, “Rusuhan Urumqi: Manifestasi Tuntutan Hak Persamaan dan Ekonomi Penduduk Uighur, Xinjiang, China”, Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Jil.2 Bil.2, Nov.2010, hlm.97-110.
 4. Suffian Mansor dan Zulkanain Abdul Rahman, “Prestasi Parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri dan Parlimen di Sarawak, 1963-1974”, Jurnal Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya (UMCEDEL), 1(1) hlm.15-26.
 5. Suffian Mansor, “Kegiatan Berparti dan Berpolitik di Sarawak sebelum penubuhan Malaysia”, Purba: Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bil.30, 2011, hlm.142 – 158.
 6. Suffian Mansor, “Datu Patinggi Abang Haji Abdillah: Satu Catatan Ringkas”, Purba: Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bil.29, 2010, hlm.110-120.
 7. Suffian Mansor, “Penyertaan Pembangkang Dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak 2001”, Sarjana, Jil.23, 2008, hlm.87-101.
 8. Suffian Mansor, “Konsesi British di Tianjin Sebelum 1925: Satu Bentuk Imperialisme di China”, Jurnal Jabatan Sejarah, No.17, 2009, hlm.1-24.
 9. Suffian Mansor, “Catatan Sejarah Islam di China : Kajian Umum”, Jurnal YADIM, Bil.10, Januari-Disember 2008, hlm.271-291.
 10. Suffian Mansor, “Sejarah Golongan Perabangan Zaman Pemerintahan Keluarga Brooke dan Koloni British, 1840-1963”, PURBA, No.27, 2008, hlm.76-91.
 11. Suffian Mansor, “The Role of Comintern in the Formation of the United Front in 1924 in China”, Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No.14, 2006, hlm.77-88.
 12. Suffian Mansor, “Ketegasan China Terhadap Krisis Taiwan”, PEMIKIR, Bil.42, Oktober – Disember, 2005, hlm.67-88.
 13. Suffian Mansor, “Peristiwa 4 Mei di China: Reaksi Orang Cina di Tanah Melayu dan Singapura”, Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No.12, 2004, hlm.125-142.
 14. Suffian Mansor, “PESAKA dan Bumiputera Dalam Politik Sarawak, 1967-1970,” PURBA, No.22, 2003, hlm.127-139.
 15. Suffian Mansor, “Taiwan Dalam Dilema,” PEMIKIR, Bil.30, Oktober – Disember 2002, hlm.121 – 140.
 16. Suffian Mansor, “Cabaran China Sebagai Kuasa Besar Baru,” PEMIKIR, Bil.27, Januari – Mac 2002, hlm.37 – 62.
 17. Suffian Mansor,”Warisan Tamadun China di Malaysia”, PURBA, No.21, 2002, hlm.88-98.
 18. Suffian Mansor, “Asas-asas Gerakan Anti-Penyerahan Sarawak,” PURBA, No.19, 2000, hlm.1-15.
 19. Suffian Mansor, “Persidangan Yalta dan Asia Timur,” Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No. 7, 1999, hlm.159-182.
 20. Suffian Mansor, “Canadian Role In The Korean War, 1950 – 53,” Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No. 6, 1998, hlm.91-110.

Bab dalam Buku

 1. Suffian Mansor dan Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Penilaian Semula Sejarah Sarawak: Tafsiran dan Penulisan, dlm. Suffian Mansor, Sivachanralingam Sundra Raja, Arbai’yah Mohd. Nor, Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Sejarah dan Kesarjanaan, Kuala Lumpur: Penerbit Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2014, hlm.177-187.
 2. Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus dan Suffian, Pengukuhan Penguasaan British di Negeri-negeri Melayu Bersekutu: Analisis Dua Perjanjian Majlis Mesyuarat Persekutuan, 1909 dan 1927, dlm. Suffian Mansor, Sivachanralingam Sundra Raja, Arbai’yah Mohd. Nor, Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Sejarah dan Kesarjanaan, Kuala Lumpur: Penerbit Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2014, hlm.1-22.
 3. Suffian Mansor, “Susun Lapis Masyarakat Melayu”, dlm. Awang Azman Awang Pawi (ed.), Wajah Melayu Sarawak: Rampaian Ilmu Budaya, Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak, 2014, hlm.21-38.
 4. Suffian Mansor, “Politik Melayu Tradisional dan Kontemporari Sarawak”, dlm. Awang Azman Awang Pawi (ed.), Wajah Melayu Sarawak: Rampaian Ilmu Budaya, Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak, 2014, hlm.65 – 90.
 5. Suffian Bin Mansor, “Pengaruh China Dalam Gerakan Kebangsaan”, dalam Abdul Latiff Abu Bakar (ed.), Gerakan Patriotisme Dan Kebangsaan Dalam Peradaban Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013, hlm.221-256.
 6. Suffian Mansor, “Datuk Stephen Kalong Ningkan: Dari Pemimpin Kerajaan ke Pemimpin Pembangkang”, dlm Abdullah Zakaria Ghazali dan Zuliskandar Ramli (eds.), Panji Pendeta, Kuala Lumpur: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, 2013, hlm.739-769.
 7. Suffian Mansor, “Pemantauan Kerajaan British Terhadap Pengaruh Nasionalisme Indonesia Ke Atas Politik Sarawak, 1945-1951”, dlm. Mohammad Redzuan Othman, Md. Sidin Ahmad Ishak, Mardiana Nordin dan Abu Hanifah Haris (eds.), Malaysia-Indonesia: Romantika Hubungan Bangsa Serumpun, Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, hlm.355-362.
 8. Suffian Mansor, “Penempatan Asing: Konsesi British dan Penempatan Antarabangsa di China”, dlm Suffian Mansor, Azharudin Mohamed Dali dan Mardiana Nordin (eds.), Tema Baru Penulisan Sejarah, Kuala Lumpur: Penerbit UM, hlm.95-116.
 9. Suffian Mansor, “Penubuhan dan Cabaran Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) dalam Tahun-tahun 1970-an dan 1980-an”, dlm Arba’iyah Mohd. Noor, Mohammad Redzuan Othman, Suffian Mansor dan Salina Zainol (eds.), Persada Jauhari: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd. Yusoff b. Haji Hashim, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2012, hlm.349-367.
 10. Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus dan Suffian Mansor, “Proses Transisi Masyarakat Melayu di Tanah Melayu, 1880-1941: Reaksi Terhadap Perkembangan Kemajuan Infrastruktur dan Sistem Kesihatan Awam”, dlm. Arba’iyah Mohd. Noor, Mohammad Redzuan Othman, Suffian Mansor dan Salina Zainol (eds.), Persada Jauhari Sempena Persaraan Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd. Yusoff B. Haji Hashim, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2012, hlm.45-58.
 11. Suffian Mansor, “Kepentingan Orang Cina di Tanah Melayu dan Sarawak terhadap China, 1898-1940”, Zulkanain Abdul Rahman, Arbai’yah Mohd. Noor dan Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Dastar Pendeta (Kump. Esei Sempena Persaraan Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali), Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012, hlm.451-472.
 12. Suffian Mansor, “Sarawak dan Pilihan Raya Umum ke-12: pengekalan Status Quo?”, dlm Joseph M. Fernando, Zulkanain Abdul Rahman dan Suffian Mansor, (eds.) Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-12: Isu dan Pola Pengundian, Penerbitan Universiti Malaya, 2011, hlm.73-96.
 13. Suffian Mansor, “Permasalahan China-Taiwan Dari Perspektif Sejarah”, dlm. Sivachandralingam Sundara Raja, Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus, Ho Hui Ling, Noraini Mohamed Hassan dan Nurul Asnida Abu Bakar (eds.), Sejarah Masih Releven, Kuala Lumpur, Karisma Publication, 2008, hlm.70-114.
 14. Suffian Mansor, “Krisis Selat Taiwan”, dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zulkanain Abdul Rahman (eds.), Konflik Dunia Abad Ke-20, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, hlm.199-223.
 15. Suffian Mansor, “Utusan Sarawak Sepanjang 1949 sehingga 1963,” dlm. Mohammad Redzuan Othman, Muhammad Yusof Hashim, Leong Sau Heng dan Zulkanain Abdul Rahman (eds.), Jendela Masa: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Dato’ Khoo Kay Kim, Penerbitan Universiti Malaya 2001, hlm.289 – 312.
 16. Suffian Mansor, “Rentap di Sarawak,” dlm. Ramlah Adam (ed.), Perjuang-perjuang Kemerdekaan, Institut Kajian Sejarah Dan Patriotisme Malaysia, Melaka, 2003, hlm.265-278.

Penerbitan lain

 1. Suffian Mansor, “Olimpik China dibayangi ancaman keganasan”, Utusan Malaysia, 7 Ogos 2008, hlm.10.
 2. Suffian Mansor, “Campur tangan isu Tibet”, Utusan Malaysia, 29 April 2008, hlm.10.
 3. Suffian Mansor, “DPP hilang pengundi muda”, Utusan Malaysia, Rencana, 17 Januari 2008, hlm.11.
 4. Suffian Mansor, “Gerakan 4 Mei 1919,” Dewan Budaya, Jilid 25, Bil 10, Oktober 2003, hlm.23-25.
 5. Suffian Mansor, “The Making of Modern China,” The Star: Section 2, 9 September 2002, hlm.22.
 6. Suffian Mansor, “Long March to triumph,” The Star: Section 2, 22 July 2002, hlm.20.
 7. “Isu Taiwan: Kedegilan yang Membimbangkan,” Perajurit, Jilid 7, Oktober 1999, hlm.12 – 15.
Translate »