Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

HUBUNGI KAMI

Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA.

Tel: +60-3-89215710
Fax: +60-3-89213290

E-mel: pksphea@ukm.edu.my

Webmaster: msm@ukm.edu.my

Translate »