Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Pengajian Strategi

Program Pengajian Startegi dan Hubungan Antarabangsa

UKM merupakan perintis kepada program pengajian strategi di Malaysia apabila Unit Pengajian Strategi dan Keselamatan (UPSK) menawarkan program diploma yang pertama dalam pengajian strategi dan keselamatan pada tahun 1981. UPSK memulakan satu lagi peristiwa penting pada tahun 1994 apabila dua Program Sarjana iaitu Dasar dan Pengajian Keselamatan dan Pengajian Pertahanan telah diperkenalkan. Kedua-dua program pengajian siswazah telah membuka jalan bagi kerjasama strategik antara UKM dan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) pada tahun 1999.

Program Sarjana baru telah diperkenalkan daripada perkongsian strategik ini dikenali sebagai Sarjana Strategi dan Diplomasi; satu program yang juga mengambil pelajar asing selain daripada pelajar tempatan yang mewakili agensi-agensi kerajaan terutamanya dan institusi korporat. Pada permulaan program ini, ia mengalu-alukan 18 pelajar siswazah dengan 40% daripada peserta luar negara yang datang dari China, Mesir, Brunei dan Kuwait.

UPSK menjadi sebahagian daripada Pusat baru untuk Politik, Sejarah dan Strategi di bawah penstrukturan semula Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) pada tahun 2001. Penstrukturan semula ini juga menyaksikan Program Strategi baru yang menawarkan program ijazah pertama dalam Perhubungan Antarabangsa. Pengambilan pertama adalah pada tahun 2003 dan kumpulan terakhir program Ijazah sarjana muda menamatkan pengajian ialah pada tahun 2013. Program ini telah dihentikan pada tahun 2013 bagi membolehkan pembangunan kurikulum  Ijazah sarjana muda yang lebih terperinci di dalam hubungan antarabangsa. Bermula sidang akademik baru 2016/2017. Ia akan menjadi program ijazah pertama dalam bidang Hubungan Antarabangsa di Malaysia yang akan dijalankan sepenuhnya di dalam Bahasa Inggeris. Selain itu, baru-baru ini pada tahun 2013, satu program baru Sarjana dalam Pengajian Asia Timur telah dilancarkan dan mengambil pelajar kumpulan pertama. Selain daripada mengajar sarjana dan sarjana muda yang akan datang program-program yang sedia ada, Program Strategi juga menawarkan Program Sarjana secara penyelidikan dan Program Doktor Falsafah  dalam subjek Hubungan Antarabangsa dan subjek lain yang berkaitan.

Program kami aktif mencari kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan dan pertukaran intelektual, seperti yang dibuktikan dalam EAIR Forum dan Rudingan Meja Bulat SSIR. Para sarjana terkenal dari seluruh dunia dijemput untuk memberi ceramah di Forum EAIR kita, dan untuk berkongsi hasil penyelidikan dan kepakaran dalam Rudingan Meja Bulat SSIR.

Secara amnya, program Strategi dan Hubungan Antarabangsa bertujuan memupuk graduan yang tidak hanya kompeten dalam pengetahuan teori  hubungan antarabangsa dan bidang Strategik tetapi turut berkemahiran  di dalam menterjemahkan ilmu ini ke dalam kehidupan seharian. Sebagai perintis di negara ini dalam bidang kajian strategi dan hubungan antarabangsa, Program Strategi telah menghasilkan graduan dengan segelintir daripada mereka kini memegang jawatan penting dalam kedua-dua sektor awam dan swasta serta badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan antarabangsa. Program ini mengekalkan kerjasama yang kukuh dan perkongsian iaitu Wisma Putra, IDFR dan Kementerian Pertahanan.

Program ini juga melatih ahli akademik muda yang bercita-cita dalam memastikan kesinambungan dalam tradisi intelektual. Antara sarjana yang menjadikan fakluti ini terkemuka dan menjadi tradisi intelektual yang cemerlang ialah Professor Dato’ Dr. Zakaria Ahmad, Professor Baladas Ghoshal, Professor Dr. Dagmar Hellmann-Rajanayagam, Professor Ruhanas Harun, Professor Dr. Mohd. Kamarulnizam Abdullah, Dr. Hari Singh, and Dr. Tang Siew Mun.

Pada masa ini, antara ahli akademik yang terlibat ialah:

 

Professor Dr. Zarina Othman

Professor Dr. D. Ravichandran K. Dhakshinamoorthy

Dr. Chin Kok Fay

Dr. Marina Abdul Majid

Dr. Mohd Ikbal Mohd Huda

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Penyelaras Sarjana Analisis Strategi & Keselamatan

Dr. Marina Abdul Majid

Tel: 03-89215824
E-mail: marina76@ukm.edu.my


Translate »