Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Program Sejarah

Dr Sufian

Ketua Program Sejarah

Dr. Suffian Mansor

Sejarah China Moden dan Sejarah Malaysia (Sarawak)

Ph.D. (Bristol)

smansor@ukm.edu.my

+60 38921 3637

 

 

 

 


Pengerusi Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa / Ketua Editor Jebat

Profesor Madya Dr. Mohd. Samsudin

Sejarah Dasar Luar dan Malaysia Moden

Ph.D. (Malaya)

moss@ukm.edu.my

+60 38921 5710

 

 

 

 


Ketua Kluster Pembinaan Negara Bangsa

Profesor Madya Dr. Azlizan Mat Enh

Ph.D. (UKMalaysia)

Sejarah Antarabangsa dan Sejarah Eropah Moden

azlizan@ukm.edu.my

+603 8921 5465

 

 

 

 


Pensyarah Kanan

Al-Amril Bin Othman

Sejarah Politik Malaysia Moden

Ph.D (UKMalaysia)

amril@ukm.edu.my

+603 8921 5406

 

 

 

 


Pensyarah

Mohamad Rodzi Bin Abd. Razak

Sejarah Malaysia

MA (UKMalaysia)

rodzi@ukm.edu.my

+603 8921 5381

 

 

 

 

 


Pensyarah Kanan / Webmaster

Dr. Mohd Shazwan Mokhtar

Sejarah Ekonomi, Sejarah Global dan Sejarah Malaysia

Ph.D. (UKMalaysia)

msm@ukm.edu.my

+603 8921 5364

 

 

 

 


 

Pensyarah Kanan

Dr. Mohd Firdaus Abdullah

Sejarah Malaysia (Abad ke-19-20), Sejarah Sosial dan Sejarah Seni

Ph.D. (Malaya)

mfa@ukm.edu.my 

+603 8921 4459

Translate »