Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Nic

Nic Kami

UKM telah menubuhkan 12 penyelidikan kluster berdasarkan kepada Nic. Anggota Pusat Pengajian kami adalah dalam kalangan pemimpin dan ahli-ahli Nic Politik dan Keselamatan.

 • Pendemokrasian.
 • Wacana Keselamatan.
 • Wacana Perundingan dan Hubungan Antarabangsa.
 • Kajian Undang-Undang dan Penyelesaian Pertikaian.

Nic Politik dan Keselamatan memberi penekanan isu berkaitan dengan pendemokrasian, keselamatan tradisional dan bukan tradisional, serta wacana perundangan dan perhubungan antarabangsa yang meliputi pelbagai ruang dan peringkat analisis. Penyelidikan mengambilkira tingkahlaku aktor (negara dan bukan negara), proses, pihak yang mendapat faedah (beneficiaries) serta kesan jangka pendek dan panjang daripada proses dan tindakan berkenaan.

Kelompok Kajian Keselamatan diketuai oleh Profesor Madya Dr. Zarina Othman. Beliau juga merupakan Ketua Kumpulan Keselamatan Insan.

Di bawah Kelompok Pendemokrasian,  Profesor Madya Dr. Sity Daud mengetuai Kumpulan Pilihanraya.

Kedua-dua Kelompok dan Kumpulan Kajian melibatkan staf akademik Pusat kami yang mempunyai kepakaran berkaitan.

Kepakaran Kami

Dalam PPSPS, Dalam PPSPS, penyaluran ilmu pengetahuan dijalankan oleh fakulti yang berjaya dan pelbagai yang pakar dalam dalam pelbagai topik dalam bidang sejarah, politik dan kajian strategik:

Sejarah

 • Sejarah Mlaysia( Politik, Ekonomi, Sosial, Hubungan Luar)
 • Asia Tenggara,
 • Asia Barat,
 • Penyelesaian dan Pembandaran,
 • Alam sekitar,
 • Perdagangan,
 • Maritim dan Sejarah Pelabuhan,
 • Sejarah moden awal,
 • Kajian Gender, dan
 • Sejarah Selat Melaka dan Laut China Selatan

 

Sains Politik

 • Globalisasi dan Politik
 • Masyarakat Sivil
 • Ekonomi Politik
 • Politik Malaysia
 • Etnisiti
 • Analisis Pilihanraya
 • Persekutuan
 • Pentadbiran Awam
 • Politik Pembangunan
 • Demokrasi dan gender
 • Sosiologi Politik
 • Politik Perbandingan ( Asia Selatan, Asia Tenggara, Malaysia, Eropah, Timur Tengah, Asia Timur)

Pengajian Strategik dan Hubungan Antarabangsa

 • Islam dan Keselamatan Negara
 • Keganasan
 • Konflik
 • Kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara,
 • Negeri-negeri yang lebih kecil,
 • Isu-isu keselamatan bukan tradisional,
 • Hubungan Antarabangsa Asia Pasifik,
 • Undang-undang antarabangsa dan organisasi,
  diplomasi dan hubungan luar negeri,
 • ASEAN,
 • Pelbagai hala,
 • Isu-isu maritim serantau dan antarabangsa,
 • Keselamatan alam sekitar, dan
 • Kajian strategik.

 

Translate »