Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

JURNAL

Journal

Jebat: Malaysian Journal of Sejarah, Politik dan Strategi telah diterbitkan oleh Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak tahun 1971. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi nama yang ditubuhkan pada penerbitan akademik Malaysia dengan lidah pengarang pasukan sarjana antarabangsa.

Jurnal komited untuk penerbitan dan kemajuan biasiswa dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Ia mengalu-alukan sumbangan daripada ulama yang berminat dalam isu-isu Asia Pasifik kontemporari dan bersejarah, antara disiplin dan kajian perbandingan dan kajian Malaysia.

Jurnal diindeks di MyAIS (Abstrak Malaysia dan Sistem Index), Ulrichs Direktori Terbitan, DOAJ (Direktori Terbuka Access Journal), ISC (Pusat Citation Sains Dunia Islam) dan UKM Journal Article Repository.

Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun pada bulan Julai dan Disember dan boleh didapati untuk membaca dalam talian atau di cetak. Untuk maklumat lanjut, atau untuk menyerahkan manuskrip, sila hubungi:

Ketua Editor

Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategy,
School of History, Politics and Strategy (PPSPS),
Faculty of Social Sciences and Humanities,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi Selangor, Malaysia.

Phone: +603 8921 5821/5710/3022

Fax: +6038921 3290

Email: jebat@ukm.edu.my

Translate »