Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Permohonan Kemasukan

Syarat Kemasukan

Untuk mengetahui syarat-syarat untuk kemasukan bagi setiap jenis kelayakan, sila klik di sini bagi kategori dibawah:

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Sijil Matrikulasi KPM / Asasi UM  / Asasi Uitm.

Diploma/ Setaraf.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Jika anda adalah bukan warganegara Malaysia atau Pelajar Antarabangsa, sila klik di sini.

 

____________________________________________________________________________________________________________________


 

Jika anda adalah calon yang memegang Sijil Pelajaran Malaysia – Program PERMATApintar UKM (ASASIpintar), sila klik di sini.

 

Cara memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa untuk STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf hendaklah dikemukakan melalui Permohonan Dalam Talian Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (klik sini atau sini). Senarai program yang ditawarkan akan diterbitkan dalam akhbar-akhbar tempatan antara bulan Disember dan Februari setiap tahun.

Iklan untuk pengambilan Saluran Kedua (Program Sepenuh Masa) diterbitkan pada bulan November setiap tahun dan permohonan ini hendaklah dihantar melalui Permohonan Online UKM.

Calon bukan warganegara yang berminat untuk mendaftar untuk program pengajian sepenuh masa perlu mengemukakan permohonan mereka melalui Permohonan Online UKM yang dibuka pada bulan Januari setiap tahun.

Pelajar antarabangsa diuruskan oleh program yang direka khas antara kerajaan. Pada masa ini terdapat peruntukan hanya sebanyak 1% untuk pelajar antarabangsa. Pada masa kini, semua kursus ijazah pertama di UKM menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Laman Sesawang Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia: http://upu.moe.gov.my/web/pendaratan.php

Borang permohonan untuk pelajar tempatan: Klik di sini 

Permohonan bukan warganegara Malaysia atau Pelajar Antarabangsa: Program prasiswazah ; Program pascasiswazah.

Syarat kemasukan bagi bukan warganegara Malaysia dan pelajar antarabangsa: klik sini.

Untuk bayaran masuk dan yuran pengajian, sila rujuk portal UKM: (Prasiswazah; Pascasiswazah).

 

Translate »