Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

JARINGAN

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Pengajian Strategik dicari aktif selepas kawasan rangkaian mungkin dan perkongsian dengan institusi kebangsaan dan antarabangsa.

Setiap kakitangan di bawah program Sejarah, Sains Politik dan Kajian Strategik dan Hubungan Antarabangsa menjalankan penyelidikan di pelbagai pelbagai disiplin, yang terpakai bagi pelbagai industri. Kita memberikan tumpuan kepada beberapa (nic dan pengkhususan) dan setiap program mempunyai keupayaan utama yang berbeza.

Sila hubungi kami untuk kerjasama masa depan dan rangkaian yang disenaraikan di bawah:

  • Penyelidikan Usaha Sama
  • Perundingan Kerja / Kontrak Kerja Penyelidikan dan Perkhidmatan
  • Industri / Komuniti Panel Penasihat (ICAP)
  • Lampiran kakitangan
  • Pelajar Internship / Latihan Industri / Penempatan Pelajar
  • Program Pemindahan Ilmu
  • Projek Penglibatan Komuniti
  • Industri Projek Engagement
  • Tanggungjawab Sosial Korporat

Sila rujuk Industry Links dan Milestones for untuk lebih banyak idea kita.

Translate »