Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Mengenai JEBAT

Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies telah diterbitkan oleh Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak tahun 1971. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi nama ditubuhkan pada penerbitan akademik Malaysia dengan kumpulan Pengarang  antarabangsa. Ia telah melalui beberapa perubahan, terutamanya pada tahun 2007, ketika Lembaga Pengarah dan pihak pusat pengurusan pengajian Editorial diperkenalkan versi e-jurnal di bawah konsep bebas dan terbuka. Salinan keras terus dicetak tertakluk kepada permintaan. Pada tahun 2010, jurnal menjalani kajian utama. Penutup telah direka semula, dan kandungan yang telah diformatkan semula dan membuat lebih mudah untuk pembaca. Perubahan adalah sebahagian daripada berterusan proses penelitian oleh lembaga editorial untuk mengkaji semula, membangun dan meningkatkan kualiti jurnal. Keputusan ini mencerminkan skop kandungan jurnal ini, matlamat yang luas penyata misi dan kepentingan Kumpulan Pengarang antarabangsa. Jurnal ini terus menerbitkan biasiswa berkualiti tinggi dalam pelbagai kepentingan Asia dan global. Sila layari laman web kami di http://ejournal.ukm.my/jebat/index

Sila rujuk kepada pautan di bawah untuk maklumat lanjut:

Lembaga Editorial  ¦  Penyerahan Makalah  ¦  Dasar Jurnal  ¦  Soalan Lazim

Translate »