Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Arkib Berita

Pekeliling Akademik Pendaftaran Kursus Sem 1 2017/2018 (Prasiswazah)

Pekeliling Akademik Bil 25-2017 -Pendaftaran Kursus Sem 1 2017-2018

Kalendar Akademik Pascasiswazah 2017/2018

Pekeliling Akademik Bil. 19-2017 -Kalendar Akademik Pascasiswazah Sem 1 2017-2018

Permohonan kemasukan ke program pascasiswazah semester 2 sesi 2017/2018

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian sepenuhnya di guest.ukm.my bermula 2 Oktober 2017. Tarikh tutup permohonan untuk mengikuti program pengajian mod kerja kursus dan mod campuran