Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Arkib Berita

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 26-2020 COVID-19: PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERSEMUKA DI RUANG PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 26–2020 COVID-19: PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERSEMUKA DI RUANG PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Dengan

PEKELILING PUSAT CITRA UNIVERSITI BIL 4/2020: JADUAL PENAWARAN KURSUS BAHASA INGGERIS UNTUK PELAJAR PRASISWAZAH SESI PENGAJIAN 2020/2021 BAGI SETIAP FAKULTI

Timbalan Dekan (Pra Siswazah) Semua Fakulti Universiti Kebangsaan Malaysia   Y.Bhg. Prof./Tuan/Puan,   JADUAL PENAWARAN KURSUS BAHASA INGGERIS BAGI SESI PENGAJIAN 2020/2021 BAGI SETIAP FAKULTI

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) PROGRAM PENGAJIAN BAGI PELAJAR TAHUN 1 SESI AKADEMIK 2020/2021

Muat turun lampiran untuk maklumat lanjut.   KAEDAH PENGAJARAN PELAJAR TAHUN 1 SEM 1 20202021

PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN COVID-19

Muat turun lampiran untuk maklumat lanjut. Advisory Note No. 1-2020 (Versi BM) Panduan Pengendalian Program Advisory Note No. 4-2020 (Versi BM) Panduan Pengendalian Program  

GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

Garis Panduan ini bertujuan untuk memaklumkan panduan pengurusan Mesyuarat Senat serta terpakai kepada Mesyuarat Jawatankuasa-jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Senat dan Mesyuarat Fakulti/Institut/Pusat Garis Panduan

JADUAL PENAWARAN KURSUS CITRA WAJIB UNIVERSITI PUSAT CITRA UNIVERSITI

Muat turun lampiran untuk maklumat lanjut. STRUKTUR PENAWARAN KURSUS CITRA WAJIB UNIVERSITI (LMCW)

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN AKTIVITI AKADEMIK DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas. Bersama-sama ini disampaikan GARIS PANDUAN PENGENDALIAN AKTIVITI AKADEMIK

Covid-19 : Pelanjutan Tempoh Tarik Diri Kursus Pelajar Prasiswazah Semester II Sesi Akademik 2019-2020 / Covid-19 : Extension Of Undergraduate Student Course Withdrawal Period For Semester II Academic Session 2019-2020

Pelanjutan Tempoh Tarik Diri Kursus Pelajar Prasiswazah Semester II Sesi Akademik 2019-2020 / Extension Of Undergraduate Student Course Withdrawal Period For Semester II Academic Session

Covid-19 : Pindaan Tarikh Sesi Akademik Prasiswazah Dan Siswazah 2019-2020 / Covid-19 : The Amendment of Academic Calendar 2019-2020 Session

Pindaan Tarikh Sesi Akademik 2019-2020 (Prasiswazah & Pascasiswazah) Amended Academic Calendar 2019-2020 Session (Undergraduate & Postgraduate)