PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Kompetensi Siswazah

Unit Kompetensi Siswazah bertanggungjawab dalam pengurusan hadiah & pingat universiti bagi pelajar pascasiswazah. Pengurusan biasiswa termasuk Skim Zamalah, dan Tabung Agihan Penyelidikan (TAP). Merancang, mengurus dan memantau aktiviti meningkatkan kompetensi penyelidikan dan inovasi pelajar pascasiswazah. Mengurus dan menyelaras bengkel, seminar khas, syarahan umum kepada pelajar pascasiswazah dan pensyarah/penyelidik UKM. Menguruskan Hari Informasi Pelajar (HIP). Merancang dan melaksanakan aktiviti penjanaan melalui sewaan ruang (dewan seminar, bilik kuliah, ruang legar, kafeteria) dan yuran penyertaan aktiviti anjuran AKADEMIK UKM. Memastikan fasiliti di AKADEMIK UKM (bilik mesyuarat, dewan seminar, bilik kuliah, bilik latihan) diselenggara sebaiknya dan sedia untuk digunakan.