PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Pas dan Visa

Unit Pas dan Visa merupakan unit yang menguruskan segala jenis permohonan pas dan visa untuk pelajar antarabangsa serta kakitangan antarabangsa (kecuali UKMShape). Unit ini juga merupakan tempat rujukan untuk urusan pas dan visa di UKM.