PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Pengambilan Pelajar

Unit Pengambilan Pelajar bertanggungjawab dalam penyediaan dasar pengambilan pelajar bagi program Prasiswazah dan Pascasiswazah. Penyediaan laporan data pelajar mengikut keperluan Universiti dan pihak luar seperti MyMohes, MyRA, THE’s Ranking. QS Ranking dan Kementerian Pengajian Tinggi. Membuat analisis keperluan perancangan pengambilan pelajar.