PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Data dan ICT

Unit Data dan ICT bertanggungjawab membuat analisis keperluan perancangan pengambilan pelajar. Menguruskan laman web pusat. Mengendali dan mengurus perolehan perkakasan perkhidmatan ICT. Mengurus dan menyelaras operasi ICT. Memberi perkhidmatan bantuan teknikal kepada pengguna kemudahan pusat.