PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Apel

Unit APEL bertanggungjawab membangun, menyemak dan melaksanakan polisi APEL. Membangun dan menyelaras perancangan strategik unit APEL. Merancang dan melaksanakan aktiviti latihan dan promosi. Menyediakan khidmat nasihat dan perundingan. Mengurus pengambilan dan pendaftaran pelajar APEL. Menyelaras dan memantau pengurusan kualiti polisi APEL. Membangunkan arahan kerja dan prosedur kerja APEL.