PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Pentadbiran

Unit Pentadbiran bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, percetakan, rekod dan pengurusan jubah.