PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Senat

Unit Senat bertanggungjawab dalam pengurusan mesyuarat Senat, Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Akademik (JPPA), Jawatankuasa Akademik Senat (JKAS), Jawatankuasa Pemilih Ijazah Kehormat (JPIK), Jawatankuasa Penerima Gelaran Profesor Emeritus (JKPGE), Jawatankuasa Hadiah dan Pingat (JKHP). Urusan berkaitan program akademik baharu dan semakan program yang diluluskan Senat dan Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT).