PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Pendaftaran, Peperiksaan dan Pengijazahan

Unit Pendaftaran, Peperiksaan dan Pengijazahan menguruskan pendaftaran diri pelajar baru urusan rayuan, pertukaran pendaftaran kursus, penjadualan kuliah, pemindahan kredit, gantung pendaftaran/tangguh pengajian. Penjadualan peperiksaan, pengurusan soalan, peperiksaan gantian & ulangan khas, rayuan semak semula keputusan, rayuan meneruskan pengajian, tatatertib peperiksaan dan Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa. Penyediaan surat pengesahan tamat pengajian, transkrip dan skrol.