LAWATAN PENANDA ARAS DARI XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA (XMUM)

Program: LAWATAN PENANDA ARAS DARI XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA (XMUM)
Tarikh: 25 Ogos 2023 (Jumaat)
Tempat: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

[LAWATAN PENANDA ARAS DARI XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA (XMUM)]

Lawatan penanda aras dari XIAMEN Universiti Malaysia (XMUM) ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) membawa maksud yang mendalam dalam membina jalinan sinergi ilmiah dan kultural, dengan tujuan meningkatkan keunggulan pendidikan dan memelihara kelestarian budaya. Dalam dunia yang semakin global dan berubah dengan pantas, kepentingan untuk memperkukuhkan hubungan antara universiti dan mewujudkan kerjasama yang berterusan menjadi semakin penting.

Tujuan lawatan sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat jalinan sinergi antara XMUM dan UKM dalam bidang ilmiah dan kultural. Lawatan ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kebolehpercayaan antara kedua universiti, serta mempromosikan keunggulan akademik, pembangunan masyarakat, dan kelestarian budaya.
Pentingnya kerjasama antara XMUM dan UKM dalam mencapai keunggulan pendidikan, kelestarian budaya, dan pembangunan komuniti yang berterusan. Diharapkan, hasil daripada lawatan ini adalah terjalinnya hubungan yang erat antara kedua universiti, pertukaran pengetahuan yang berkekalan, dan pelaksanaan projek-projek inovatif yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara secara menyeluruh.

Kami berharap kunjungan ini akan membuka pintu bagi kerjasama yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua universiti, dan juga untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi masyarakat di kedua negara. Kami meyakini bahwa pengalaman ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan membawa kedua universiti menjadi lebih maju dan inovatif.

Pihak Pusat Pengurusan Akademik UKM berbesar hati menerima kunjungan dari XMUM dan diharap lawatan ini mendapat manfaat dan impak positif untuk kedua-dua pihak.

#UKM #AkademikUKM

35-DSC_0069-min
33-DSC_0075-min
34-DSC_0071-min
31-DSC_0080-min
32-DSC_0077-min
36-DSC_0068-min
30-DSC_0083-min
27-DSC_0099-min
17-DSC_0132-min
29-DSC_0088-min
28-DSC_0096-min
7-DSC_0170-min
8-DSC_0166-min
18-DSC_0129-min
19-DSC_0127-min
10-DSC_0163-min
9-DSC_0165-min
20-DSC_0125-min
21-DSC_0122-min
11-DSC_0159-min
12-DSC_0146-min
22-DSC_0121-min
13-DSC_0145-min
23-DSC_0118-min
14-DSC_0144-min
25-DSC_0104-min
16-DSC_0141-min
24-DSC_0105-min
15-DSC_0142-min
26-DSC_0100-min
6-DSC_0173-min
5-DSC_0175-min
2-DSC_0180-min
3-DSC_0179-min
4-DSC_0177-min
1-DSC_0182-min
47-DSC_0012-min
45-DSC_0017-min
46-DSC_0016-min
44-DSC_0019-min
42-DSC_0027-min
43-DSC_0021-min
41-DSC_0033-min
39-DSC_0041-min
37-DSC_0067-min
40-DSC_0036-min
38-DSC_0042-min
35-DSC_0069-min 33-DSC_0075-min 34-DSC_0071-min 31-DSC_0080-min 32-DSC_0077-min 36-DSC_0068-min 30-DSC_0083-min 27-DSC_0099-min 17-DSC_0132-min 29-DSC_0088-min 28-DSC_0096-min 7-DSC_0170-min 8-DSC_0166-min 18-DSC_0129-min 19-DSC_0127-min 10-DSC_0163-min 9-DSC_0165-min 20-DSC_0125-min 21-DSC_0122-min 11-DSC_0159-min 12-DSC_0146-min 22-DSC_0121-min 13-DSC_0145-min 23-DSC_0118-min 14-DSC_0144-min 25-DSC_0104-min 16-DSC_0141-min 24-DSC_0105-min 15-DSC_0142-min 26-DSC_0100-min 6-DSC_0173-min 5-DSC_0175-min 2-DSC_0180-min 3-DSC_0179-min 4-DSC_0177-min 1-DSC_0182-min 47-DSC_0012-min 45-DSC_0017-min 46-DSC_0016-min 44-DSC_0019-min 42-DSC_0027-min 43-DSC_0021-min 41-DSC_0033-min 39-DSC_0041-min 37-DSC_0067-min 40-DSC_0036-min 38-DSC_0042-min