Faculty of Science and Technology

Jawatankuasa Portal

Dr. Lam Su Datt

Penyelaras Komunikasi Strategik
03-89213833
sudatt@ukm.edu.my

Encik Edzrul Fadly Mat Nawi

Webmaster
03-89214669
edzrul@ukm.edu.my

Dr. Saiful Izzuan Hussain

Jabatan Sains Matematik
03-89215756
sih@ukm.edu.my

Dr. Norfarhan Mohd Assa'ad

Jabatan Fizik Gunaan
03-8921xxxx
n_farhan@ukm.edu.my

Dr. Suria Ramli


Jabatan Sains Kimia
03-89215828
su_ramli@ukm.edu.my

Dr. Mohd Fareed Mohd Sairi


Jabatan Sains Biologi
03-89214592
fareed@ukm.edu.my

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar
03-89214617
shahidahnazer
@ukm.edu.my

Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini


Jabatan Sains Makanan
03-89215662
nurulaqilah@ukm.edu.my