Ceramah Teknik Geologi Siri 1/2023: Slope Hydrogeology

Jemputan: Ceramah Teknik Geologi Siri 1/2023

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

YBhg. Prof. Emeritus/Prof. Dr/Prof. Madya Dr./ Dr/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Program Geologi, Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar (JSBAS), Fakulti Sains dan Teknologi akan mengadakan Ceramah Teknik Geologi Siri 1/2023  (Geology Technical Series 1/2023) pada butiran seperti berikut:

Tajuk : Slope Hydrogeology
Penceramah : Professor Jimmy Jiao 
  Department of Earth Sciences 
 The University of Hong Kong
Moderator : Dr. Norsyafina binti Roslan
  Pensyarah
  Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, FST
Tarikh : 19 Januari 2023 (Khamis)
Masa  11.00 pagi – 12.00 tengah hari
Kaedah  Bersemuka di Bilik Mesyuarat Geologi,
 Aras G, Bangunan Sains Geologi,
 Fakulti Sains dan Teknologi.
: Platform Zoom
   https://bit.ly/3vOySJG
   Meeting ID: 963 4556 2027 Passcode: 859381
 : Facebook Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (Official)

Sehubungan itu, dengan segala hormatnya YBhg. Prof. Emeritus/Prof./Prof. Madya Dr/Dr./Tuan/Puan dijemput untuk menyertai ceramah teknik ini.

Sukacita YBhg. Prof. Emeritus/Prof./Prof. Madya Dr/Dr./Tuan/Puan mewar – warkan jua hebahan ceramah teknik ini kepada para pelajar prasiswazah dan pelajar siswazah untuk penyertaan.

Penyertaan YBhg. Prof. Emeritus/Prof./Prof. Madya Dr./ Dr/Tuan/Puan akan direkod ke dalam sistem UrusBakat UKM.

Sekian, terima kasih.

Anjuran:

Program Geologi, Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, FST
Persatuan Geologi Malaysia
Institut Geologi Malaysia