Ceramah Teknik Geologi Siri 1/2024 (Geology Technical Series 1/2024): Memudahkan Proses Rekabentuk (Geoteknik) Pada Tanah Lembut: Model Resistiviti Elektrik Untuk Meramal Nilai- N dan Sifat- Sifat Tanah

Dimaklumkan bahawa Program Geologi UKM, Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar (JSBAS), Fakulti Sains dan Teknologi akan mengadakan Ceramah Teknik Geologi Siri 1/2024 (Geology Technical Series 1/2024) pada butiran seperti berikut:
Tarikh : 21 Februari 2024 (Rabu)
Masa : 11.00 pagi – 12.45 tengah hari
Kaedah : Platform Zoom
Meeting ID: 964 7371 3102
Passcode: 792628
Tajuk:
Memudahkan Proses Rekabentuk (Geoteknik) Pada Tanah Lembut: Model Resistiviti Elektrik Untuk Meramal Nilai- N dan Sifat- Sifat Tanah
Penceramah:
Puan Ir. Ts. Zakiah Binti Razak
Ketua Jurutera Struktur
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Moderator:
Dr. Norsyafina binti Roslan
Pensyarah
Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar
Fakulti Sains dan Teknologi
Abstrak:
Cabaran geoteknik bagi membuat binaan di atas tanah lembut adalah terutamanya disebabkan oleh kekuatan tanah, yang boleh menghalang proses rekabentuk struktur akibat penyiasatan tapak dan prosedur penyelidikan yang tidak mencukupi. Permukaan tanah yang tidak rata boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur yang disokong. Kaedah Kerintangan Elektrik (ERM) ialah teknik geofizik yang mampu untuk menghasilkan ciri-ciri profil bawah permukaan, walaupun data daripadanya tidak dapat menentukan ciri fizikal dan kejuruteraan tanah. Kajian ini menyiasat hubungan antara tingkah laku rintangan tanah dan sifat fizikal, termasuk data siasatan tapak (SI) di Seksyen 23 Shah Alam, Selangor. Menggunakan MINITAB, analisis menunjukkan korelasi yang baik antara nilai-N untuk sifat kekuatan dan kerintangan, . Model berjaya dibentuk untuk menentukan nilai-N berdasarkan nilai kerintangan, menjadikannya lebih cepat dan lebih mudah untuk dikumpulkan. Parameter ini penting dalam kebanyakan penyelesaian reka bentuk geoteknikal dan struktur. Kajian ini juga mampu menawarkan garis panduan untuk mengisi jurang dalam penyelidikan terdahulu, menonjolkan keupayaan teknik pengkomputeran dalam pelbagai disiplin kejuruteraan, khususnya kejuruteraan awam dan kejuruteraan geoteknik.
Kata kunci: [Tanah lembut, Kekuatan tanah dan Kaedah Kerintangan Elektrik (ERM)]