SIJIL PROFESSIONAL: PENENTUAN JANGKA HAYAT PRODUK MAKANAN (STPC5002)