Faculty of Science and Technology

Sekretariat
Pengajian Siswazah

Yang Mulia Raja Nur Aina Raja Hussain Shah

Pegawai Tadbir N44
03-8921 4381
rajaaina@ukm.edu.my

Pn. Jumaah
Abdul Aziz

Setiausaha Pejabat N32
03-8921 5433
jumaah@ukm.edu.my

Cik Syamsuliana Yusof

Pembantu Tadbir N26
03-8921 4617
syamsuliana@ukm.edu.my

Pn. Rozana Bakar

Pembantu Tadbir N22
03-8921 5518
rozana@ukm.edu.my

Pn. Effarina Othman

Pembantu Tadbir N22
03-8921 5417
effarina@ukm.edu.my

Pn. Radziah Abdul Karim

Pembantu Tadbir N22
03-8921 5417
aiman06@ukm.edu.my

Pn. Norazura Salim

Pembantu Tadbir N19
03-89215518
zura88@ukm.edu.my