Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Kejuruteraan Reaktor

Paras 1, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Encik Shaiful Azri Abd Razak

No Tel : 603-8921 6415

Emel : shaifulazri@ukm.edu.my

Puan Hasni Zainal Abidin

No Tel : 603-8921 6441

Emel : hasni3276@ukm.edu.my

Puan Hasni Zainal Abidin

No Tel : 603-8921 6441

Emel : as_ma@ukm.edu.my

Puan Nur Zuraidah Rahim

No Tel : 603-8921 6441

Emel : zuraidahrahim@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal