Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Kejuruteraan Bioproses

Paras 1, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Puan Hanisah Haris

No Tel : 603-8921 6414

Emel : anisa@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal