Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Kejuruteraan Reaktor

Paras 1, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Puan Emillia Abd. Aziz@Ghafar

No Tel : 603-8921 6829

Emel : emillia@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal