Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Pemerangkapan Karbon