Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Pengajaran Tahun 2 & 3

Bangunan Makmal, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

En. Mohd Raazif Maafol

No Tel : 603-8921 6802/6803

Emel : razif@ukm.edu.my

En. Salehuddin Arifen

No Tel : 603-8921 6803/6802

Emel : din_jkkp@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal