Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Penyelidikan Kejuruteraan Biohidrogen dan Biogas