Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Perkomputeran Dinamik Bendalir (CFD)

Paras 2, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Mohamad Hisyam Abdul Rahman

No Tel : 603-8921 6825

Emel : hisyam@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal